SUPREME COURT REGISTRARS
     
  MS ANITA TSHUMA  
  MS ANITA TSHUMA
CHIEF REGISTRAR / REGISTRAR OF CONSTITUTIONAL COURT
 
  MRS RENIKA DZIKITI  
  MRS RENIKA DZIKITI
REGISTRAR-SUPREME COURT
 
  MR HWARA  
  MR TOFARA HWARA
DEPUTY REGISTRAR-SUPREME COURT
 

Get a Quote